Планови

Развојни план школе 2022-2026.

Годишњи план рада школе-школске 2022/2023
Прилози уз годишњи план рада 2022/2023

Измена финансијског плана школе 2022 970-2.2/22 од 25.08.2022. 
Измена финансијског плана школе 2022 970-2.1/22 од 25.08.2022.
Измена финансијског плана школе 2022 747-2.4/22 од 09.06.2022.
Измена финансијског плана школе 2022 747-2.3/22 од 09.06.2022.
Измена финансијског плана школе 2022 747-2.2/22 од 09.06.2022.
Измена финансијског плана школе 2022 747-2.1/22 од 09.06.2022.
Измена финансијског плана школе 2022 438-3/22 од 31.03.2022.  
Измена финансијског плана школе 2022 438-2/22 од 31.03.2022. 
Измена финансијског плана школе 2022 137-5/22 од 31.01.2022. 
Финансијски план школе 2022 137-4/22 од 31.01.2022. 
Измена финансијског плана школе 2021 137-3/22 од 31.01.2022. 
Измена годишњег плана рада школе 2021/2022 1267-5/21 од 07.12.2021.
Измена финансијског плана школе 2021 1267-3/21 од 07.12.2021. 
Измена финансијског плана школе 2021 1267-2/21 од 07.12.2021.
Измена финансијског плана школе 2021 1079 4/21 од 21.10.2021.
Измена финансијског плана школе 2021 1079 3/21 од 21.10.2021. 
Измена финансијског плана школе 2021 930-13/21 од 14.09.2021.
Измена финансијског плана школе 2021 од 14.09.2021.
Годишњи план рада школе-школске 2021/2022
Прилози уз годишњи план рада школе 2021/2022
Измена финансијског плана школе 2021 од 18.06.2021.
Одлука о измени финансијског плана школе 2021 од 18.06.2021.
Измена финансијског плана школе 2021 од 23.02.2021.
Одлука о измени финансијског плана школе 2021 од 23.02.2021.
Измена годишњег плана рада школе 21.01.2021.
Измена годишњег плана рада школе 03.12.2020.
Финансијски план школе
Годишњи план рада школе
Прилози уз годишњи план рада школе
Развојни план школе
План васпитно-образовног рада
План стручног усавршавања запослених
План посете часова (директор и помоћник директора)
План посете часова (педагошко-психолошка служба)
План израде ИОП-а
План одржавања огледних и угледних часова