Category: Ваннаставне активности

Једнодневни излети

На основу обавештења министра просвете од 25.07.2018. године школе су у обавези да путем своје веб странице обавештавају родитеље о планираним путовањима ученика. У складу са одлуком Савета родитеља од 11.09.2019. године, школа ће у школској 2019/2020. години за ученике наше школе организовати само једнодневне излете. Време и место поласка, имена пратећих наставника као и…
Read more

ПОСЕТА МУЗЕЈИМА У БЕОГРАДУ

На основу обавештења министра просвете од 25.07.2018. године школе су у обавези да путем своје веб странице обавештавају родитеље о планираним путовањима ученика. У складу са одлуком Савета родитеља од 11.09.2018. године, школа ће у школској 2018/2019. години за ученике наше школе организовати само једнодневне излете. Дана 16.11.2018. године ученици првих разреда наше школе посетиће…
Read more