Правилници

Права ученика

Измена правилника правима, обавезама и одговорностима ученика 14.09.2023.

Измена правилника о панашању ученика, запослених и родитеља ученика 14.09.2023

Правилник о школском календару за средње школе
Одлука о измени правилника о испитима 15.03.2019.
Правилник о испитима
Одлука о измени правилника правима, обавезама и одговорностима ученика 15.03.2019.
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи
Правилник о изменама и допунама правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи
Правилник о допуни правилника о панашању ученика, запослених и родитеља ученика 14.09.2020
Правилник о панашању ученика, запослених и родитеља ученика
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ученика