Једнодневни излети

Једнодневни излети

На основу обавештења министра просвете од 25.07.2018. године школе су у обавези да путем своје веб странице обавештавају родитеље о планираним путовањима ученика. У складу са одлуком Савета родитеља од 11.09.2019. године, школа ће у школској 2019/2020. години за ученике наше школе организовати само једнодневне излете. Време и место поласка, имена пратећих наставника као и план једнодневног излета биће објављен на веб страници школе 5 дана пре почетка реализације

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *