Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама

ЈАВНА НАБАВКА – Додатних непредвиђених радова на крову школе у преговарачком поступку
без објављивања позива за достављање понуда
……….. Септембар 2017.
Овде можете преузети одговарајућа документа:

 

Правилник о јавним набавкама

ЈАВНА НАБАВКА – Радови на крову ………………………………………….. мај 2017.

Овде можете преузети одговарајућа документа:

Правилник о јавним набавкама

ЈАВНА НАБАВКА – за набавку електричне енергије ……………………………….  мај 2017.  

Овде можете преузети одговарајућа документа:

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ