Стручно веће – информатика

Ђорђе Миладиновић
Золтан Mелеги
Mилорад Јосић
Мирјана Бранков