Стручно веће – информатика

Ђорђе Миладиновић

Золтан Mелеги

Mилорад Јосић

Мирјана Бранков

Бела Јухас