Подаци о Ученичкој задрузи

Електротехничка и грађевинска школа “Никола Тесла” Зрењанин током 2023. године основала је ученичку задругу под називом: 

“Ученичка задруга Никола Тесла Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Зрењанин”

Седиште ученичке задруге: Др Славка Жупанског 1., Зрењанин

Адреса за пријем поште: Др Славка Жупанског 1., 23101 Зрењанин

Законски заступник ученичке задруге:
Директор: Золтан Мелеги

Скупштина ученичке задруге:
Председник: Бранислав Срданов

Заменик председника: Олгица Ракић

Записничар: Александар Петровић

Управни одбор ученичке задруге:

Председник: Др Марија Серво

Члан: Милана Николин

Записничар: Мирко Хаџић

Надзорни одбор ученичке задруге:

Председник: Зоран Зарин

Заменик председника:Ђорђе Миладиновић

Записничар: Мирјана Бранков

Педагошки руководилац ученичке задруге:
Марко Станковић

Ментор секције ученичке задруге:
Лавинел Лупулеску