Сервисер за термичке и расхладне уређаје

Образовни профил: СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Трајање бразовног профила: ТРИ ГОДИНЕ

По завршетку школовања, ученик би требало да уме да сервисира било који расхладни и термички уређај, што значи:

 • да зна делове и функцију елемената у расхладној инсталацији – фрижидеру, замрзивачу, клима уређају,
 • да уме на основу симптома претпоставити квар,
 • да уме отколонити квар,
 • да уме напунити расхладну инсталацију,
 • да зна принцип рада разних врста пећи
 • да уме да изврши основна мерења за утврђивање квара
 • да уме заменити било који део у расхладној или термичкој инсталацији.

Добијањем дипломе електротехничар за термичке и расхладне уређаје може тражити посао:

 • у било ком сервису за расхладне уређаје
 • у погону где постоје високотемпературне пећи
 • у погону где постоје велики расхладни уређаји (нпр. у супермаркетима)
 • може самостално вршити сервисирање и одржавање расхладних и термичких уређаја, тј. имати свој сервис

 Предвиђени број ученика у одељењу је 15.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.