Оператер основних грађевинских радова

Образовни профил:  Оператер основних грађевинских радова

Трајање образовног профила: ТРИ ГОДИНЕ

Предвиђени број ученика у одељењу је 15.

Циљ стручног образовања за квалификацију Оператер основних грађевинских радова је оспособљавање лица за обављање зидарских, армирачких и тесарских радова у примену мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.