Управа школе

Директор школе

Др Марија Серво

Помоћник директора

Золтан Мелеги