Упис 2024/2025

Смерови:

Електротехничар енергетике

Техничар електронике и аутоматике

Електротехничар рачунара

Техничар информационих технологија  (на српском и мађарском језику)

Електричар

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Архитектонски техничар

Руковалац грађевинском механизацијом

Оператeр основних грађевинских радова

Plakat Skola Upis 2024-2025_resize