Стручно веће – друштвене науке

Роберт Такарич
Зоран Ковачевић
Наташа Воркапић
Јулијана Венцел
Славица Петровић
Зорица Бодирога
Марија Дамјановић
Магда Кубурић
Теодора Шереш Николић
Миљан Џефердановић
Золтан Кендереши
Ирен Јухас
Олгица Дивљаков
Кристина Лубурић
Снежана Живановић
Дарко Крстин
мр Бранко Ђукић
Маријана Којчић Даљевић
Јасмина Тадин