Стручно веће – друштвене науке

Кристина Лубурић

Миљан Џефердановић

Олгица Дивљаков

Јулијана Венцел

Јухас Ирен

мр Бранко Ђукић

Роберт Такарич

Наташа Воркапић

Зоран Ковачевић

Славица Петровић

Зоран Матијевић

Магда Кубурић

Маријана К. Даљевић

Јасна Тадин

Надежда Лазић