Стручно веће – друштвене науке

Кристина Лубурић

Миљан Џефердановић

спец.Снежана Живановић

Олгица Дивљаков

Јулијана Венцел

Золтан Кендереши

Јухас Ирен

мр Бранко Ђукић

Роберт Такарич

Дарко Крстин

Наташа Воркапић

Зоран Ковачевић

Славица Петровић

Зоран Матијевић

Зорица Бодирога

Магда Кубурић

Маријана К. Даљевић

Јасна Тадин