Стручно веће – геодезија и грађевинарство

Дејан Русовац

Дубравка Рајновић

Верица Шупут

Јелица Бијелић

Златко Радовановић

Виорика Секошан

Горан Вулетин

мр Бранко Ђукић

Наташа Козаков