Стручно веће – геодезија и грађевинарство

Дејан Русовац

Дубравка Рајновић

Верица Шупут

Златко Радовановић

Тамара Николић

Јелена Мандић

Горан Вулетин

мр Бранко Ђукић

Наташа Козаков