Стручно веће – геодезија и грађевинарство

Златко Радовановић
Јелица Бијелић
Виорика Секошан
Дејан Русовац
Дубравка Рајновић
Верица Шупут
Горан Вулетин
мр Бранко Ђукић
Наташа Козаков