РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Образовни профил: РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

(ПО НОВОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ)

Трајање образовног профила: ТРИ ГОДИНЕ

 

Предвиђени број ученика у одељењу је 15.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама

 

Образовни профил: ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Трајање образовног профила: ТРИ ГОДИНЕ

Предвиђени број ученика у одељењу је 15.

Оператер основних грађевинских радова омогућава стучно образовање у коме се обједињују чак три занимања:зидар,тесар и армирач-бетонирац.Одабиром овог профила ученици повећавају своју конкурентност на тржишту рада и буду квалификовани за извођење следећих радова:

  • армирачко-бетонирачки послови
  • зидарско-фасадерски послови
  • тесарски послови