Електротехничар информационих технологија на мађарском језику

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Трајање бразовног профила: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Профил електротехничара информационих технологија уведен је са идејом да се образују електротехничари, који ће, овим школовањем добити потребно знање за наставак школовања и касније рад у ИТ сектору. Тренутно је овај профил највише тражен на тржишту рада. Електротехничар и.т. оспособљава се за:

 • обављање програмерских послова,
 • вођење и управљање пројектима,
 • рад на најсавременијим технологијама.

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА и могућност запошљавања или наставка школовања. Послови које електротехничар и.т. може обављати су:

у ИТ компанијама, у телекомуникацији, као и у свим областима делатности где  и.т. има примену.

Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава  из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене. Настава из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.

Настава из стручних предмета реализује се, такође преко теоријских часова, са целим одељењем, у специјализованим кабинетима или кабинетима опште намене . Вежбе се изводе по специјализованим кабинетима , а ученици су подељени по групама.

Oktatási profil: Információs technológiák elektrotechnikusa

Az oktatás és nevelés időtartama: 4 év

Az információs technológiák elektrotechnikusa elnevezésű oktatási profil annak érdekében jött létre, hogy olyan villamossági technikusokat képezzünk, akik a képzés alatt felkészülnek a felsőoktatásra, illetve a későbbiek folyamán az információs tecnológia ágazatában való munkavállalásra. A munkaerőpiacon pillanatnyilag erre a szakirányra van a legnagyobb kereslet.

Az irányzat befejezése után a tanuló képes lesz:

 • Programozási munkák végzésére
 • Projektek vezetésére
 • A koreszerű techológiák alkalmazására

A négyéves képzés befejezése után a tanulók INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ELEKTROTECHNIKUSA elnevezésű oklevéllel fognak rendelkezni, amely alapfeltétele a továbbtanulásnak, illetve a munkávállalásnak az adott szakmában.

A tanuló a következő részlegekben tud munkahelyre pályázni:

 • IT vállalatok, telekommunikációs részleg, s minden egyéb ágazatban, ahol információs technológiát alkalmaznak.

Az osztály előrelátott létszáma: 30 tanuló.

TANTÁRGYAK:

Az általános műveltséget adó tantágyakat elméleti órákon tanulják a tanulók az osztály teljes létszámában az erre a célra előrelátott tantermekben. A számítástechnika és informatika elnevezésű tantárgyat csoportokban, számítógépekkel felszerelt kabinetekben tanulják.

A szaktantárgyak elméleti órái is az osztálytermekben zajlanak az osztály teljes létszámával, a gyakorlati órák viszont csoportokban folynak az erre a célra előlátott speciális tantermekben.

Az iskoláztatás során a következő tantárgyakat fogják hallgatni a tanulók:

 1. Általános tudást adó tantárgyak:
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Szerb mint nem anyanyelv
 • Idegen nyelv
 • Testnevelés
 • Matematika
 • Számítógépek is informatika
 • Történelem
 • Földrajz
 • Képzőművészet
 • Biológia
 • Szociológia állampolgári jogokkal

Választható általános tudást adó tantárgyak:

 • Hittan, illetve polgári nevelés
 • Az oktatási profil programától függő választható tárgyak:

–  Zenekultúra
–  Ökológia és környezetvédelem
–  A matematika kiválasztott területei
–  Történelem (kiválasztott témák)
–  Fizika
–  Logika és etika

 1. Szaktantárgyak:
 • Fizika
 • Az elektotechnika alapjai
 • Számítógépes grafika és multimédia
 • Programozás
 • Elektronika
 • Webdizájn
 • Adatbázisok
 • Számítógépes rendszerek
 • Számítógépes hálózatok és internetes szolgáltatások
 • Webprogramozás
 • Elekronikus ügyintézés
 • Információs rendszerek biztonsága
 • Mobil eszközök programozása
 • Műszaki dokumentáció
 • Vállalkozási ismeretek
 • Gyakorlati oktatás

Választható szaktantárgyak:
– Projektek tervezése
– Számítógépek a vezérlőrendszerekben
– 2D videójátékok programozása