Електротехничар аутоматике

Електротехничар аутоматике је и даље један од најперспективнијих четворогодишњих занимања. Има за циљ да ученике оспособи за праћење аутоматски и полуаутоматски управљаних процеса производње као и одржавање мерне и регулационе технике у погонима и постројењима.
Ученици се уводе у струку на II години школовања кроз предмет Елементи аутоматизације у овиру којег се упознају са мерним претварачима и њиховом примеоми у аутоматици.
На III години у оквиру истог предмета ученици се упознају са детекторима сигнала грешке, појачавачима, регулаторима и извршним органима. На III години почиње и увод у свет рачунарске технологије и програмирања у оквиру предмета Рачунари и програмирање.
Ученици се на IV години у оквиру предмета Мерења у аутоматици упознају са различитим поступцима мерења. Предмет Рачунари у системима управљања уводи ученике у свет савремених, рачунарски управљаних система укључујући и програмибилне логичке контролере. Микропроцесори са елементима програмирања упознају ученике са микропроцесорима као саставним деловима микрорачунарских система и начинима њиховог програмирања. Системи аутоматског управљања дају теоријску основу аутоматизације.

Подручје рада

  • Монтажа, надзор и руковање системима мерних и регулационих уређаја;
  • Рад са рачунарским системима за прикупљање и обраду података;
  • Надзор и одржавање рачунарски управњаних мађшина;
  • Управљање и руковање индустријским роботима;
  • Надзор и управљање аутоматским транспортом

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ и могућност запошљавања или наставка школовања.

Запошљавање

  • Термоелектране и енергане;
  • Аутомобилска индустрија;
  • Рафинерије,хемијска и прехрамбена постројења;
  • Железаре и челичане;
  • Дрвна индустрија,прерада папира,…