Ваннаставно особље

Стручни сарадници

Весна Узелац (педагог)
Слађана Станков (психолог)
Јелена Познановић (библиотекар)

Секретаријат школе

Јелена Нинковић (секретар школе)
Драгана Галић (референт за правне, кадровске и административне послове)

Рачуноводство школе

Мирјана Гецин (шеф рачуноводства)
Милена Масал (референт за финансијско – рачуноводствене послове)

Организатор практичне наставе и вежби

Зарин Зоран

Спремачице

Жељка Попов
Стана Миљатовић
Олгица Вајдић
Олгица Вујатов
Весна Црногорац
Загорка Павићевић
Бранкица Ашлер-Чаркић
Светлана Чутурилов
Санела Миљевић
Марица Радованчев-Исаков
Светлана Нинков

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

Драгиша Арсенац

Домар

Емил Лајтер