Управа школе

Директор школе

Др Марија Серво

Помоћници директора

Золтан Мелеги