Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда.

Подручје рада

 • Рад са оперативним системом Windows
 • Рад у програмском пакету МS Office-а (Word, Excel, PowerPoint, Access…).
 • Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCad, Protel)
 • Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic Workbench).
 • Рад са програмским језицима (Pascal, C, C++, Visual C, C#)
 • Рад са базама података (SQL)
 • Повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
 • Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА и могућност запошљавања или наставка школовања.

Запошљавање

 • у обради најразличитијих података,
 • у електроиндустрији,
 • у рачунским центрима,
 • у рачуноводству,
 • у вођењу различитих процеса у индустрији,
 • у свим областима научних истраживања,
 • у медицини,
 • у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара,
 • у трговини итд.