Електротехничар енергетике

Профил електротехничара електронике уведен је са идејом да се образује универзални електротехничар, који ће, с обзиром на широк дијапазон суштинских знања из многих области, моћи релативно лако, уз додатне курсеве, да се укључи у све области рада у домену електронике. Електротехничари електронике ће се као универзални електротехничари, врло лако запошљавати у свим областима делатности где електроника има примену: у медицини, у свим доменима телекомуникација, у трговини итд.

Подручје рада

  • обављање технолошких поступака у производњи пасивних, активних и електромеханичких компонената,
    обављање технолошких послова у примени електронских компонената,
  • рад на мерењу и испитивању у производњи и примени електронских компонената,
  • рад на припреми и изради електронских компонената.
  • Завршетком четворогодишњег школовања и полагања матурског испита ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ и могућност запошљавања или наставка школовања.

Запошљавање

  • у електроиндустрији,
  • у медицини,
  • у телекомуникацији,
  • као и у свим областима делатности где електроника има примену.