Историјат

Историјат електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла

  • Бисер зрењанинске историјске архитектуре, првобитна Трговачка академија и Државна мушка грађанска школа, данас Средња електротехничка школа Никола Тесла, саграђена је 1892. године по плановима будимпештанског архитекте Иштвана Киша. Лицем у лице са монументално замишљеном палатом Правде на другој обали реке, саграђеном петнаестак година касније, и Финансијском палатом са преке стране Суботићеве улице, Трговачка академија је постала значајни урбани репер старог језгра града. Грађење школа требало је да осигура несумњив успон Великог Бечкерека у другој половини деветнаестог века и обезбеди му престиж значајне културне средине.
  • Школа спада међу најстарије трговачке академије у држави. Од почетка рада она дели свој радни простор са Државном мушком грађанском школом. Основана је као троразредна Виша трговачка школа у којој је наставни језик био мађарски, што је трајало све до завршетка Првог светског рата. Априла месеца 1919. године претворена је у српску школу. Годину дана раније школа је претворена у четворогодишњу.

  • Заштићена је законом као вредан објекат историјске архитектуре. Фасада је украшена „зграфито” осликавањем, што је изузетно ретко у Србији.

  • Пре 1983. године подручје рада електротехника је било у школи м.е.ш.ц – машинско електротехнички школски центар. Школа је била у згради данашње техничке школе. Подручје рада грађевинарство и геодезија је било у школи „25. мај”,која сее налазила у згради данашње школе – „Урош Предић”
  • Електротехнишка и грађевинска школа „Никола Тесла” је основана 1983 године.
  • У периоду од 2005 — 2009 школа је имала 42 одељења са преко 1000 ученика. Школа има 756 ученика на почетку 2023/24. године. Од оснивања школе настава се одржава и на српском и на мађарском језику.
  • Од 2008. године школа је званично у програму реформе средњег стручног образовања. Оваква кадровска структура наставног особља је адекватан потенцијал за остваривање планираних образовно-васпитних задатака школе.

30