Организација излета и екскурзија у 2020/2021.

Организација излета и екскурзија у 2020/2021.

На основу обавештења министра просвете од 25.07.2018. године школе су у обавези да путем своје веб странице обавештавају родитеље о планираним путовањима ученика. Узимајући у обзир постојећу епидемиолошку ситуацију са COVID-19,  у школској 2020/2021. години за ученике наше школе неће се организовати излети и екскурзије.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *