ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС

ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС

ЗА УПИС ЂАКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ВАДИТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (МКР).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *