Стручно веће – физичког васпитање

Драган Шувачки
Александар Ђорђевић
Маја Тот
Еде Ормош
Славица Јовић-Белић
Роберт Пап
Марјан Бут.