Стручно веће – друштвене науке

Роберт Такарич
Мирко Козић
Мр Кристијан Марков
Зоран Ковачевић
Наташа Воркапић
Јулијана Венцел
Славица Петровић
Зорица Бодирога
Марија Дамјановић
Теодора Шереш
Миљан Џефердановић
Еди Даруши
Золтан Кендереши
Слободан Срданов
Ирен Јухас
Олгица Дивљаков
Јелена Познановић
Кристина Лубурић
Снежана Живановић
Дарко Крстин
мр Бранко Ђукић