Стручно веће – геодезија и грађевинарство

Златко Радовановић
Јелица Бијелић
Виорика Секошан
Дејан Русовац
Дубравка Рајновић
Ненад Грозданов
Верица Шупут
Лазар Буџар