Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

  • Врши контролу и поправку уређаја за одржавање топлоте.
  • Најчешће ради са фрижидерима, замрзивачима и електричним пећима.
  • Понекад у обзир долазе и већи индустријски уређаји.
  • Прегледа електроенергетске компоненте, улкјучујући и моторе.
  • Мења неисправне и старе делове за нове.
  • Већи део времена проводи у радионицама.
  • Положај тела зависи од уређаја на ком ради.